TRẢI NGHIỆM TRỌN BỘ DƯỠNG TRẮNG LANCI

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

a) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm phải được bảo mật và không được tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết và bắt buộc phải cung cấp những thông tin này. 

- Các thông tin cá nhân mà website https://lanci.com.vn/ có thể thu thập từ khách hàng: ngày sinh, giới tính, email, địa chỉ giao hàng, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể sử dụng các mục đích sau: 

- Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện các giao dịch mà khách hàng yêu cầu cho phép.

- Gửi thông tin đến khách hàng, nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng.

Nếu không có sự đồng ý của khách hàng thì website https://lanci.com.vn/ sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng cho đơn vị thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết nhằm vụ phục các yêu cầu của khách hàng đưa ra.

Khi tiếp nhận các thông tin của khách hàng có bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp chỉnh sửa các yêu cầu chỉnh sửa trong vòng 24h và tối đa là 48h.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan / cá nhân / tổ chức sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm: 

- Ban quản trị

- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website: website https://lanci.com.vn/ 

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

- Công ty nghiên cứu thị trường

- Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán

- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của người tiêu dùng

- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

đ) Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH LANCI 

  • Địa chỉ: 17 Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

  • Điện thoại: 1900 636 729

  • Email: contact@lanci.com.vn

  • Website: lanci.com.vn 

e) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh hoặc bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới

Công ty TNHH LANCI

  • Địa chỉ: 17 Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

  • Điện thoại: 1900 636 729

  • Email: contact@lanci.com.vn

  • Website: lanci.com.vn 

Người tiêu dùng có quyền khiếu nại về việc tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty TNHH LANCI sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người tiêu dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của người tiêu dùng qua email contact@lanci.com.vn hoặc qua số điện thoại: 1900 636 729

 

Nhận thông báo về chương trình ưu đãi mới nhất từ LANCI

Nhận thông báo về chương trình ưu đãi mới nhất từ LANCI